1772 pierwszy ROZBIOR Polski


bo-wazne-jest-to-jak-patrzysz portal

Temat: Czyj to jest orzeł, miedź posrebrzana, ale co to było ?
" />Orzel Cesarstwa niemieckiego ! W 1772 roku miał miejsce pierwszy rozbiór Polski. Na Pomorzu Gdańskim pojawił się nowy dominujacy herb - herb Królestwa Prus, przedstawiający czarnego orła ze złotymi literami...
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=78499Temat: Koncepcja federacyjna vs. inkorporacyjna
... Rosję w pierwszym i drugim rozbiorze (1772-1793) domagał się włączenia do Polski całej Litwy etnograficznej z Kownem, Kłajpedą, Połągą i nawet z łotewską Libawą, b. Inflant polskich, połowy Białorusi z Dryssą,...
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=15834


Temat: Mieszko I i Bolesław Chrobry, to agresorzy? (Wydzielone)
" /> ">Wszystko pięknie tylko zdajesz się zapominać, że to Piastowie stworzyli podstawę, na której Polska Jagiellonów wyrosła. No i zdajesz się zapominać, że to za Jagiellonów nastąpiła "eksplozja" przywilejów, która ... koło 1532 w Piotrkowie (jeśli idzie o Jagiellonów, choć pewny nie jestem) Pierwszy rozbiór to 1772, co sprawiło, że przez 200 lat RON istniał i miał się całkiem dobrze? Co sprawiło,...
Źródło: forum.totalwar.org.pl/viewtopic.php?t=1622


Temat: Historia miasta Piły - tylko informacje
" />Najważniejsze wydarzenia w dziejach miasta: 1449 -pierwsza wzmianka pisana o Pile 4 marzec 1513 -król polski Zygmunt I Stary nadaje Pile prawa miejskie magdeburskie 1540 -pierwszy tłok pieczętny z herbem ... Piły przez Szwedów, zniszczenie miasta 1709 -powtórne zajęcie, zniszczenie miasta przez Szwedów 1755 -urodził się Stanisław Staszic 1772 -I rozbiór Polski, Piła przechodzi do państwa pruskiego 1781 -pożar miasta 1807-1815 -Piła w granicach Księstwa Warszawskiego 1815 -Piła ponownie w państwie pruskim 1834 -wielki pożar miasta 1851-1881 -pierwsze linie kolejowe 1871 -miasto otrzymało sieć kanalizacyjną i gazownię 1875 -powstanie Polskiego Towarzystwa Przemysłowego 1914 -wyłączenie Piły z powiatu chodzieskiego i utworzenie powiatu miejskiego 1917 -powstanie chóru polskiego "Halka" 1918 -Zjazd delegatów Polskich Rad Ludowych z regionu nadnoteckiego 1919 -decyzją traktatu wersalskiego Piła pozostaje w granicach Niemiec 1922 -Piła siedzibą władz prowincji Marchia Graniczna-Poznań-Prusy Zachodnie 1922 -utworzenie wicekonsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Pile, od 1930 konsulatu 1923 -powstanie oddziału V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech 1939 -wybuch II wojny światowej, utworzenie obozu dla więźniów cywilnych "Albatros" 1945 -po 173 latach Piła powraca do Polski zaczerpnięte z książki "Piła na starej fotografii" Muzeum Okręgowego w Pile A teraz kilka słów...
Źródło: forum.pila.pl/viewtopic.php?t=652


Temat: C.K. Prowincja - rzecz o Galicji
Słusznie Waćpan prawisz. Zatem i ja uscisle. Moze z tego wyniknie nowy cykl dyskusji historyczno-geograficzno-politycznych na forum? Pojawił się wątek rywalizacji polsko-rusko-węgierskiej dodam zatem. Węgrzy od końca XI wieku (w 1099 ... raz pierwszy przyjął tytuł Rex Galiciae et Lodomeriae, którego odtąd używali kolejni królowie węgierscy, a po odziedziczeniu korony węgierskiej i monarchowie austriaccy, jakkolwiek faktycznie królowie węgierscy nie zdołali utrzymać Halicza dłużej niż kilka lat (1214-1220, 1227-1229, 1378-1387). Od 1340 Księstwo Halickie weszło w skład państwa polskiego (województwo ruskie). Określenie "Galicja i Lodomeria" szerszy rezonans zdobyło po I rozbiorze Polski, kiedy to Austrii ... austriacka starała się w ten sposób wykazać dążenie do przywrócenia prawowitej wg niej władzy monarchów austriackich nad ich dziedzictwem. Po III rozbiorze w 1795 roku do monarchii habsburskiej przyłączono ziemie, które nazwano Nową Galicją (w odróżnieniu od "starej", obejmującej tereny otrzymane w 1772 roku). Nowa Galicja obejmowała terytoria między Pilicą i Bugiem wraz z Krakowem, Radomiem, Kielcami, Lublinem, Chełmem i Białą Radziwiłłowską....
Źródło: csto.pl/viewtopic.php?t=1403


Temat: Fryderyk Wielki
oczekując pochwał króla, w najgorszym świetle przedstawiali zastaną rzeczywistość, by tym wyraziściej prezentować własne osiągnięcia". Zachęcam do tej biografii Fryderyka Wielkiego, zwłaszcza rozdziału: "Fryderyk II wobec spraw polskich" i "Pierwszy rozbiór Polski". Ładnie, zrozumiale ujęte i bardzo ciekawe dla mieszkańców naszych terenów. Pozdrawiam
Źródło: forum.dawna.pila.pl/viewtopic.php?t=303


Temat: Sensacja!!! :)
jeziora. Zamek opanowali Polacy - powiedział rzecznik. Zamek w Osieku pozostał własnością królów polskich do pierwszego rozbioru Polski, w 1772 roku. - Co ciekawe, gdy warownia stała się siedzibą polskich starostów, jednym z nich był Jan Sobieski, późniejszy król Polski - dodał Tymiński. http://wiadomosci.onet.pl/2007747,11,item.html
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=66652


Temat: SIERPIEŃ
Urodzili się 1461 - Aleksander Jagiellończyk, wielki książę litewski i król polski (zm. 1506) 1802 - Niels Henrik Abel, matematyk norweski (zm. 1829) 1813 - Ivar Aasen, poeta norweski (zm. 1896) 1850 - Guy de Maupassant, pisarz francuski (zm. 1893) 1855 - Alfredo Capelli, włoski matematyk (zm. 1910) 1884 - Ludwik Hirszfeld, polski lekarz mikrobiolog, immunolog i serolog (zm. 1954) 1890 - Erich Kleiber, dyrygent austriacki (zm. 1956) 1906 - Wassily Leontief, ekonomista amerykański rosyjskiego pochodzenia (zm. 1999) 1921 - Roman Bratny, polski pisarz 1927 - Janusz Tazbir, polski historyk 1930 - Neil ... 1864 – Rafał Krajewski, polski architekt i działacz polityczny (ur. 1834) 1864 – Józef Toczyski, polski działacz polityczny (ur. 1826) 1864 – Roman Żuliński, polski matematyk i działacz polityczny (ur. 1837) 1864 – Jan Jeziorański, polski działacz polityczny (ur. 1834) 1895 – Fryderyk Engels, niemiecki filozof, socjalista (ur. 1820) 1908 – Walery Antoni Wróblewski, generał polski, uczestnik Komuny Paryskiej (ur. 1836) 1944 – Jędrzej Moraczewski, polityk polski (ur. 1870) 1944 – Janusz Zeyland, lekarz polski (ur. 1896) 1950 – Emil Abderhalden, szwajcarski biochemik i fizjolog (ur. 1877) 1960 – Arthur Meighen, polityk kanadyjski (ur. 1874) 1962 – Marilyn Monroe, amerykańska aktorka (ur. 1926) 1984 – Richard Burton, aktor brytyjski (ur. 1925) 2000 – Alec Guinness, aktor angielski (ur. 1914) Wydarzenia w Polsce 1772 - Rosja, Prusy i Austria podpisały akt pierwszego rozbioru Polski. 1789 - Zgromadzenie Ustawodawcze przyjęło ustawę, która stanowiła, że obywatele są równi wobec prawa, znosiła przywileje stanowe, resztki poddaństwa osobistego chłopów, obowiązek...
Źródło: csto.pl/viewtopic.php?t=1459


Temat: Grobowiec von Grass (Starzyński Dwór/Werblinia)
... z okresu Pierwszego Rozbioru Polski (1772 r.) odnotowano istnienie 4 właścicieli Kłanina: von Jackowskiego (4 włóki), von Łyśniewskiego (3 włóki), spadkobierców rodu Kłanickich (3 włóki) i Edwarda Ustarbowskiego. Tenże Ustarbowski, przedstawiciel...
Źródło: eksploracja.pl/forum/viewtopic.php?t=16747


Temat: Ważne daty w historii Polski
Jeśli coś przeoczyłam- dopisujcie 966 – chrzest Polski 1000 – zjazd w Gnieźnie (misja św. Wojciecha) 1025 – koronacja Bolesława Chrobrego 1138 – testament Bolesława Krzywoustego, początek rozbicia dzielnicowego 1226 – sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego 1320 – koronacja Władysława Łokietka, koniec rozbicia dzielnicowego 1364 – powstanie Akademii Krakowskiej 1385 – układ polsko-litewski w Krewie 1411 – I pokój toruński 1454 – 1466 – wojna 13-letnia, Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie 1517 – wystąpienie Marcina Lutra, początek reformacji 1525 – hołd pruski 1573 – konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja 1597 – przeniesienie ... potop szwedzki 1683 – odsiecz Wiednia (Jan III Sobieski) 1768 – 1772 – konfederacja barska 1772 – I rozbiór Polski (Prusy, Austria, Rosja) 1773 – sejm porozbiorowy (Tadeusz Rejtan) 1788 – 1792 – sejm czteroletni (marszałek: Stanisław Małachowski) 1789 – rewolucja francuska 1791 – Konstytucja 3-go Maja 1792 – konfederacja targowicka 1793 – II rozbiór Polski (Prusy, Rosja) 1794 – powstanie kościuszkowskie 1795 – III rozbiór Polski 1797 – powstanie legionów 1807 – powstanie księstwa warszawskiego 1815 – kongres wiedeński, powstanie królestwa polskiego 1830 – 1831 – powstanie listopadowe 1846 – rebelia krakowska 1848 – wiosna ludów 1863 – 1864 – powstanie styczniowe 1905 – rewolucja w Rosji 1914 – 1918 – I wojna światowa 1918 – powstanie niepodległej Polski 1921 – konstytucja marcowa ... 1683- bitwa z Turkami pod Wiedniem 3 V 1791- uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji 1797- utworzenie we Włoszech Legionów Polskich 1807- powstanie Księstwa Warszawskiego 1846- powstanie krakowskie 1882- utworzenie Wielkiego Proletariatu 6 VIII 1914- wymarsz Pierwszej Kadrowej 5 XI 1916- Akt 5 listopada 1920- Polsko-Bolszewicka zakończona 17 marca 1921 pokojem Brzeskim 17 III 1921- uchwalenie konstytucji marcowej 12 V 1926- zamach Józefa Piłsudskiego, przewrót majowy 23 IV 1935- konstytucja kwietniowa 1 IX 1939- napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę, początek II wojny światowej 17 IX 1939- wkroczenie armii radzieckiej na wschodnie ziemie polskie 14 II ... VIII 1980- strajki w wielu miastach Polski, powstanie 'Solidarności' 13 XII 1991- pierwsze wolne wybory w Polsce po wojnie
Źródło: userzy.pl/viewtopic.php?t=994


Temat: Święta własność.
1772 r. następuje oficjalne ogłoszenie I Rozbioru Polski. Częstochowa kapituluje dopiero w 2 tygodnie później - 18 sierpnia. Ponad 5tys. Konfederatów idzie etapami na Sybir.
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=11639


Temat: rys historyczny
pomorski Świętopełk II nadał Rumie klasztorowi cystersów w Oliwie; w posiadaniu zakonników wieś znajdowała się aż do 1772 r. Natomiast Zagórze nadal stanowiło własność książąt pomorskich, następnie Krzyżaków i (od 1466 r.) polskich królów pod bezpośrednim zarządem starostów puckich. Zarówno ziemie państwowe, jak i kościelne, były zarządzane po "gospodarsku", więc nad Zagórską Strugą pojawiły się dochodowe młyny oraz napędzane wodą kuźnie, tartaki, ... I rozbiorze Polski Rumia dostała się pod panowanie Prus; państwo pruskie skonfiskowało dobra klasztoru oliwskiego. W 1819 r. władze sprzedały jeden z folwarków (dzisiejsze Janowo) osobie prywatnej, która odłączyła go od ... wojna światowa ominęła ziemię kaszubską; po powrocie Pomorza do Polski Rumia znalazła się w starostwie puckim. Na obrzeżach wioski zlokalizowano niewielkie lotnisko wojskowe, które później przekształcono w lotnisko cywilne. Hipolit RoszczynialskiW ... nieprzyjacielskie wojska podeszły do Zagórza. Ponieważ okoliczne wioski wchodziły w skład umocnień przedpola obrony Kępy Oksywskiej, do 12 września toczyły się w Rumi krwawe walki. W ich wyniku poległo 147 polskich ... r. o przełamanie niemieckiej obrony w naszym rejonie toczyły się ciężkie boje w których poległo ok. 7 tyś. żołnierzy obu walczących stron. Wioskę wyzwolono 27 marca. Przez pierwsze powojenne lata odbudowywano ... Pierwszym burmistrzem wybrano Tadeusza Wolskiego, a przewodniczącym Rady Miejskiej Ludwika Bacha. Źródło: http://www.rumia.mtk.pl/index/historia.html
Źródło: karate-rumia.pl/forum/viewtopic.php?t=51


Temat: [Camo Party] 10.07.2010
" />A poniżej alternatywna historia Polski, która wprowadzi Was w klimat sobotniej rozgrywki: 1226-1230: polski książę Konrad sprowadza Zakon Krzyżacki do obrony przed pogańskimi ludami z północy i wschodu Europy, nadając ... stolicą Państwa Zakonnego 1283: w wyniku ataków Państwa Zakonnego na ziemie żmudzko-litewskie, zwracają się one do Polski o ochronę; za ich przykładem, obawiając się potęgi powstającego na wschodzie Caratu Rosyjskiego z ośrodkiem centralnym w Moskwie, idą ziemie ukraińskie; równocześnie zostaje podpisany stuletni rozejm pomiędzy Polską a Państwem Zakonnym, sankcjonujący nietykalność ziem, które są protektoratem Polski 1370: inspirowane przez agentów Państwa Zakonnego zabójstwo polskiego króla Kazimierza III staje się pretekstem do zakończenia rozejmu; wybucha trwająca 40 lat Wielka Wojna z Państwem Zakonnym, prowadzona ze zmiennym szczęściem; w trakcie wojny Polska traci Pomorze, a Litwa – Żmudź 1410: Bitwa pod Grunwaldem: po początkowym sukcesie, spektakularnie przegrana przez stronę polsko-litewską w wyniku zdrady zaciężnych wojsk husyckich 1411: pokój w Thorn kończy Wielką Wojnę - Państwo Zakonne uzyskuje potwierdzenie swojej władzy na Żmudzi i Pomorzu, a także otrzymuje 100 tysięcy marek cesarskich odszkodowania, które natychmiast zostaje zainwestowane w rozwój gospodarczy Państwa Zakonnego 1525: Hołd polski: w wyniku dyplomatycznych (nie)porozumień, Korona popada w zależność lenną wobec Państwa Zakonnego; na podstawie traktatu zawartego w Krakowie, Wielki Mistrz staje się seniorem i suwerenem Korony, a Polska zostaje zobowiązana do niesienia Państwu Zakonnemu pomocy ... w ramy administracyjne Państwa Zakonnego 1772: "wobec postępującego upadku aparatu państwowego", następuje - przy cichym przyzwoleniu ze strony Papiestwa Rzymskiego - rozbiór Rzeczpospolitej Obojga Narodów pomiędzy trzech potężnych sąsiadów, Cesarstwo Zachodnie, ... Obojga Narodów; od tego czasu Rzeczpospolita Obojga Narodów znika z mapy Europy już na zawsze... 1914: wybucha Pierwsza Wojna Kontynentalna pomiędzy Caratem Rosyjskim a Cesarstwem Zachodnim; Papiestwo Rzymskie wspiera finansowo Cesarstwo ... ruch oporu, Polsko-Litewskie Siły Narodowowyzwoleńcze 2005: do władzy w Państwie Zakonnym dochodzi generał Thomas hrabia von Pieschau 2008: dowództwo rebeliantów opracowuje ryzykowną operację ataku na Marienburg; operacji zostaje nadany kryptonim "Nogat"; ... przeprowadza pierwszą fazę Operacji "Nogat"
Źródło: forum.dragoni-asg.pl/viewtopic.php?t=245


Temat: DUCH SLOWIANSKI, SOS ZYDOWSKI... KOSHER DANIE NA SNIADANIE
zamknal sam Putin. Czym wytlumaczysz dzialanie Putina Kolego Edwardzie ? W poruszanym temacie, wrogiem Polski jest ZYDOSTWO i zydowscy kolaboranci, do ktorych zaliczam rowniez W.Putina (post-komuniste), rowniez niemieckiego i amerykanskiego kolaboranta - patrz wydarzenia historyczne w Afganistanie, Serbii, Iraku i Polsce. Prawde mowiac, musisz sobie ponownie zadac pytanie i odpowiedziec: Kto to jest narodowiec ?, poniewaz ta definicja stracila u Ciebie jakiekolwiek ... i zamieniony w niewolnikow systemu komunistycznego. Tym bardziej nie mozna stawiac Putina za przyklad dla POLSKICH NARODOWCOW, poniewaz to uwlacza godnosci RUCHU NARODOWEGO W POLSCE okresu miedzywojennego i walki NARODOWCOW z NSZ (Narodowych Sil Zbrojnych) w czasie II wojny swiatowej z SOWIECKIM i NIEMIECKIM OKUPANTEM POLSKI - Putin byl przedstawicielem SOWIECKIEGO OKUPANTA Polski i KOMUNISTA. Analogicznie, W.Jaruzelski, ktorego tutaj promuje polglowek A.P. ... Polakow polprawdami o rzekomym "patriotyzmie" Putina czy Jaruzelskiego jest po prostu swinstwem, podobnym do swinstwa uprawianego przez zyda T.Rydzyka na antenie RM, promujacego zyda Wojtyle-Katza i Litwina Pilsudskiego - pierwszy kolaborowal z zydo-masono-libertynami i doprowadzil do judaizacji katolicyzmu, a drugi kolaborowal z Niemcami i zydostwem i likwidowal polskich narodowcow. BRUNATNY TERROR to z kolei dzialania A.Hitlera i spolki, ktore nadaja sie na oddzielny temat i nasladowanie tego typu zachowania przez "narodowcow" w Polsce jest co najmniej niezrozumiale, a ponadto niestrawne. Wracajac ponownie do wydarzen historycznych, to od momentu dojscia do wladzy Iwana Groznego w Rosji - koronowany na cara w 1547r, prowadzona byla POLITYKA MOCARSTWOWA Rosji wymierzona takze przeciw POLSCE, mniejsza o anty-polska polityke niemiecka, prowadzona wspolnie z Rosja od czasu ROZBIOROW POLSKI w 1772r az do 1917r, kiedy Rosja przeszla w lapy ZYDOBOLSZEWIKOW. Kolejna sprawa to obwinianie "cywilizacji lacinskiej" za rzekome "zabicie ducha narodowego" w Polakach, co jest bzdura wyssana z duzego palca u nogi... i przykro tego sluchac, poniewaz to swiadczy o nieznajomosci POLSKIEJ HISTORII. Polski duch narodowy byl oparty na wartosciach zawartych w hasle: BOG HONOR OJCZYZNA. Tym haslem kierowal sie OBOZ NARODOWY (R.Dmowski i spolka), WOJSKO POLSKIE (nie mylic z komunistycznym LWP, ktorego przedstawicielem byl Jaruzelski i "polglowek" z Florydy A.Pyryt), POLSKIE PODZIEMIE NIEPODLEGLOSCIOWE i POLSKIE ORGANIZACJE NARODOWE w Polsce i na obczyznie - vide ZNP (Zwiazek Narodowy Polski). Ducha narodowego w Narodzie polskim, Kolego Edwardzie zabijalo (ale nie zabilo; Ty napisales, ze "zabilo") ZYDOSTWO i ZYDOWSCY KOLABORANCI, w tym oslawiony i promowany przez "polglowka" z Florydy, Jaruzelski. Analogicznie, uczestniczyl w tym rowniez Twoj "idol" W.Putin - vide okres CZERWONEGO TERRORU w Polsce i ZSRR. Tym przykladem daje (nie tylko) Tobie do zrozumienia, ze popelniasz ... Ja w przeciwienstwie do Ciebie kolego Edwardzie nie jestem ani za Moskwa, ani za Bruksela, Berlinem, Londynem, Paryzem, Nowym Jorkiem, Waszyngtonem, Watykanem etc.... ale za POLSKA, bez zydostwa i niezalezna od nikogo. Poza tym, mnie nie mozna kupic za pieniadze, gdy w gre wchodzi HONOR i DOBRO POLSKI - OJCZYZNY, poniewaz uwazam to za akt najwyzszej zdrady. I jesli wymienieni przez Ciebie politycy dopuscili sie aktu zdrady to powinni byc za to surowo ukarani, niezaleznie od zajmowanego stanowiska, poniewaz to godzi bezposrednio w Polske (Ojczyzne) i Narod polski. A Polacy beda sie budzic z letargu wowczas, gdy beda mieli wytlumaczone co dzieje sie naprawde w Polsce, kto za tym stoi i jaki to ma negatywny i destrukcyjny wplyw na Polske, Polakow i PRZYSZLOSC Polski jako Panstwa i Narodu, czyli BYC ALBO NIE BYC. Na zakonczenie przypominam, zeby Polacy szukali przykladow POLSKIEGO PATRIOTYZMU wsrod samych siebie i budowali SILNY RUCH NARODOWY w Polsce i na obczyznie....
Źródło: forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?t=238